Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 750 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận Bình Tân, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 5 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 315 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 10 triệu