Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 640 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 19 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 730 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 150 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 980 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 30 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu