Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 50 triệu
Quận 9, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 600 triệu
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2021
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 15 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 22 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Quận 7, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 950 triệu