Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 6 tỷ 500 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Quận 1, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 7 tỷ 100 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 200 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 490 triệu
Bàn giao: 2014
Giá từ 3 tỷ
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu