Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 36 tỷ
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 100 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 599 triệu
Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 900 triệu
Bàn giao: 2008
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 2, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 150 triệu