Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 790 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ 680 triệu
Bàn giao: 2007
Giá từ 6 tỷ 660 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2009
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 100 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 900 triệu