Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2013
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2018
Huyện Hóc Môn, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 230 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 7 triệu