Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Bàn giao: 2009
Giá từ 290 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2013
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010