Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 20 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 6 triệu 500 nghìn
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 25 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 37 tỷ 500 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 7 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 800 triệu