Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 520 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 720 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Giá từ 520 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 5 tỷ 200 triệu