Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2005
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 6 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 33 tỷ