Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2019
Giá từ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu