Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 18 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 58 triệu 500 nghìn
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 600 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 25 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 300 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 20 tỷ 700 triệu