Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 9 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 450 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 540 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
Bàn giao: 2017
Giá từ 680 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 600 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016