Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu
Quận 2, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 300 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 800 triệu