Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 50 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 12, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 6 tỷ 700 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 18 triệu 500 nghìn