Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Giá từ 1 tỷ 150 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2020
Giá từ 5 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 250 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 12 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu