Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 580 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 42 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 16 triệu
Giá từ 14 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Bàn giao: 2008
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 660 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 6 tỷ