Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2016