Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Thủ Đức, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 10 tỷ 330 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 250 triệu
Quận 9, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 600 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 5 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 3 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 6 tỷ 100 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 970 triệu