Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 980 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 150 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 720 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 700 triệu