Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 720 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Bàn giao: 2018
Giá từ 5 tỷ 800 triệu