Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2014
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2013
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ
Bàn giao: 2017
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 730 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2021
Giá từ 2 tỷ 300 triệu