Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 1, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 8 tỷ 500 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 640 triệu
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 750 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 19 tỷ 500 triệu
Quận Bình Tân, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 144 triệu
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2021
Giá từ 1 tỷ 480 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 11 tỷ 115 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 730 triệu