Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 10, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 50 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 900 triệu