Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 21 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 35 tỷ 500 triệu
Quận 9, TPHCM
Giá từ 30 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 11 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 23 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 135 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 250 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 500 triệu