Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 400 triệu
Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Bàn giao: 2019
Giá từ 900 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 650 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Bình Tân, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 450 triệu