Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2013
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 12, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 388 triệu
Quận 6, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Giá từ 950 triệu
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 1 tỷ 400 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 999 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 14 tỷ