Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 11 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 950 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu 500 nghìn
Quận 12, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2018
Giá từ 28 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 820 triệu