Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 550 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá từ 1 tỷ 500 triệu