Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Bình Chánh, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 450 triệu
Quận 1, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 35 tỷ 500 triệu
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 450 triệu
Quận 6, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 8 tỷ 600 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 9 tỷ 500 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 285 triệu
Huyện Bình Chánh, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 900 triệu