Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 42 tỷ
Huyện Bình Chánh, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 42 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 490 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 4 tỷ 500 triệu