Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Bình Chánh, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 520 triệu
Quận 12, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ
Bàn giao: 2014
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 720 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 870 triệu