Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 350 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
Bàn giao: 2012
Giá từ 9 tỷ
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 201 triệu
Quận Đống Đa, Hà Nội
Bàn giao: 2016
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 350 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 51 tỷ
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 730 triệu