Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 680 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Giá từ 40 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 100 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 11 tỷ
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 4 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 79 triệu