Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 12 tỷ
Quận 1, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 170 tỷ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Bàn giao: 2014
Giá từ 6 tỷ 550 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Bàn giao: 2019
Giá từ 4 tỷ 150 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 5 tỷ 800 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 5 tỷ 100 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 8 tỷ 700 triệu
Quận 8, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 9, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 35 triệu