Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 9, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2013
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 250 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 201 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 350 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giá từ 2 tỷ 50 triệu