Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 508 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 500 triệu
Quận 2, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 36 tỷ