Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 1, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 3 tỷ 350 triệu
Bàn giao: 2008
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Huyện Đông Anh, Hà Nội
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 triệu 800 nghìn
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 6 triệu