Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 9 tỷ 700 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 200 triệu