Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 721 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 6 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 750 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 700 triệu