Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Giá từ 30 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 18 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 triệu 600 nghìn
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 390 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 950 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 24 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 45 tỷ