Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 41 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 5 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Quận Bình Thạnh, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 41 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2010