Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 110 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 112 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 10 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 11 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 600 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2018
Giá từ 956 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012