Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Từ 42 triệu
Bàn giao: 2017
Từ 3 tỷ 490 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2007
Từ 16 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Từ 15 triệu 499 nghìn
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Từ 5 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Từ 3 tỷ 200 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2018
Từ 1 tỷ 600 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2014
Từ 1 tỷ 320 triệu