Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Giá từ 30 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 18 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ