Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 208 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 23 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu