Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 triệu 850 nghìn
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 18 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 20 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 635 triệu
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 490 triệu