Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 10 triệu
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2018
Giá từ 40 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 4 tỷ 500 triệu