Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 8 triệu 500 nghìn
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 128 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 3 tỷ 800 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 17 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu