Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 35 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 24 tỷ
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu