Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 18 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 15 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 tỷ 990 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2013
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 128 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 10 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2009
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận Tân Bình, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 14 triệu