Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 20 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 5 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 15 triệu 499 nghìn
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2007
Giá từ 16 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 300 triệu