Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 31 tỷ
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 730 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 23 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 500 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 22 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu