Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 triệu 750 nghìn
Bàn giao: 2005
Giá từ 20 triệu
Bàn giao: 2015
Giá từ 6 tỷ
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 58 triệu 500 nghìn
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 20 tỷ 500 triệu