Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 2 tỷ 950 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 850 triệu