Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2018
Giá từ 40 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 12 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 28 tỷ
Bàn giao: 2015
Giá từ 45 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 350 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu