Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 100 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 9 triệu 999 nghìn
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ 600 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 868 triệu