Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận Tân Bình, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 820 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 triệu 612 nghìn
Bàn giao: 2011
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 triệu 750 nghìn
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 150 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 20 triệu
Quận 9, TPHCM
Giá từ 100.000 đ
Bàn giao: 2015
Giá từ 6 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu