Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2015
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 500 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 15 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận 7, TP.HCM
Giá từ 2 tỷ 900 triệu
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bàn giao: 2019
Giá từ 700 triệu
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Bàn giao: 2020
Giá từ 25 triệu
Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Bàn giao: 2009
Giá từ 290 triệu