Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 970 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Bàn giao: 2006
Giá từ 15 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 350 triệu