Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 15 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 5 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2010
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu