Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 950 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 750 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 29 tỷ 500 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 700 triệu
Quận 2, TP.HCM
Giá từ 1 tỷ 860 triệu