Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 4 tỷ 200 triệu
Bàn giao: 2017
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 600 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Giá từ 2 tỷ 650 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 1 tỷ 520 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 1 tỷ 600 triệu
Bàn giao: 2012
Giá từ 3 tỷ 260 triệu
Quận 8, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu