Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Bàn giao: 2005
Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 41 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 600 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Giá từ 2 tỷ 450 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 850 triệu
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bàn giao: 2010
Giá từ 1 tỷ 800 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 1 tỷ 720 triệu