Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 20 tỷ 500 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 12 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 7 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 37 tỷ 500 triệu
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 6 tỷ 338 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 23 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 17 tỷ 500 triệu