Thông tin dự án bất động sản, nhà đất

Quận 7, TPHCM
Giá từ 2 tỷ 550 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 17 tỷ 500 triệu
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 12 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 23 tỷ
Bàn giao: 2011
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 327 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2021
Giá từ 3 tỷ
Quận 4, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ
Quận 2, TPHCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 30 triệu