Aeon mall Long Biên. Phường Thạch Bàn. Buổi sáng
Aeon mall Long Biên. Phường Thạch Bàn. Buổi sáng

Review Phường Thạch Bàn

Thống kê

  • 4 Cửa hàng tiện lợi
  • 3 Phòng khám
  • 14 Nhà trẻ & Mẫu giáo
  • 7 Trung học & Phổ Thông

Trường học

Môi giới khu vực

Khu nhà bạn giá bao nhiêu? Tham khảo giá nhà đất