Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Quận Tân Phú, TP.HCM

Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 656 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 300 triệu
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2013
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận Tân Phú, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 4 tỷ 800 triệu