Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Quận Tân Phú, TP.HCM

Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 300 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 1 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 2 tỷ 550 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2017