Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 5 tỷ 190 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2006
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 42 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 43 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 10 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 3 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 33 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2014
Giá từ 2 tỷ 400 triệu