Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Giá từ 6 tỷ 700 triệu
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 700 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 33 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Quận 7, TP.HCM
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 5 tỷ 600 triệu
Bàn giao: 2008
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 340 triệu
Bàn giao: 2008
Giá từ 2 tỷ 400 triệu