Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 600 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2011
Giá từ 4 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2013
Bàn giao: 2009
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2014
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 6 tỷ 200 triệu
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 2 tỷ 250 triệu