Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 970 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 5 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 100 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu