Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2012
Giá từ 4 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 9 triệu 999 nghìn
Bàn giao: 2015
Giá từ 35 tỷ 500 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 2 tỷ 868 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 23 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2008
Giá từ 4 tỷ 500 triệu
Bàn giao: 2005
Giá từ 21 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 37 tỷ 500 triệu