Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Công Ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng

Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 5 tỷ
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 900 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2010
Giá từ 2 tỷ 50 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 1 tỷ 970 triệu
Bàn giao: 2005
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2006
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 22 tỷ 500 triệu
Quận 7, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 18 tỷ