1.  Đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
1. Đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3

Review Phường 3

Thống kê

  • 3 Phòng khám
  • 1 Nhà trẻ & Mẫu giáo
  • 1 Trung học & Phổ Thông

Trường học

Môi giới khu vực

Khu nhà bạn giá bao nhiêu? Tham khảo giá nhà đất