1.  Đường Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3
1. Đường Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

Review Phường 10

Thống kê

  • 3 Nhà trẻ & Mẫu giáo
  • 1 Trung học & Phổ Thông
  • 4 Bank - ATM

Trường học

Môi giới khu vực

Khu nhà bạn giá bao nhiêu? Tham khảo giá nhà đất