1.  Đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3
1. Đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3

Review Phường 1

Thống kê

  • 1 Cửa hàng tiện lợi
  • 3 Phòng khám
  • 2 Trung học & Phổ Thông
  • 3 Bank - ATM

Trường học

Môi giới khu vực

Khu nhà bạn giá bao nhiêu? Tham khảo giá nhà đất