Thông tin dự án bất động sản, nhà đất Novaland Group

Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 800 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 200 triệu
Quận 2, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 30 triệu
Quận Tân Phú, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 2 tỷ 200 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 4 tỷ 450 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 500 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 4, TP.HCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 5 tỷ 890 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bàn giao: 2018
Giá từ 3 tỷ 850 triệu