Thông tin dự án bất động sản, nhà đất TP.HCM

Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 10 triệu
Quận 10, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 550 triệu
Huyện Nhà Bè, TPHCM
Giá từ 1 tỷ 650 triệu
Bàn giao: 2017
Giá từ 3 tỷ 490 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 13 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2002
Giá từ 2 tỷ 400 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2016
Giá từ 3 tỷ 50 triệu
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2015
Giá từ 23 tỷ
Quận 7, TPHCM
Bàn giao: 2019
Giá từ 3 tỷ 600 triệu
Quận Phú Nhuận, TPHCM
Bàn giao: 2017
Giá từ 17 triệu