Xin giấy phép xây dựng nhà ở trong trường hợp nào?

Cho mình hỏi trường hợp nào thì cần phải xin giấy phép xây dựng nhà ở?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Nếu nhà bác ở nông thôn thì khỏi lăn chứ ở thành phố thì bắt buộc nha.
0
Thích
Bình luận
Không phải mọi trường hợp xây dựng nhà ở đều phải có giấy phép, chỉ những khu vực sau đây mới phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công: - Tại đô thị: Nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn. - Tại nông thôn: Nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
0
Thích
Bình luận
Phải xin giấy phép xây dựng á, trừ khi nào bác ở nông thôn thì thôi chứ.
0
Thích
Bình luận
Chỉ trong trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ khi xây trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) mới không cần phải có giấy phép xây dựng.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm nhiều loại, trong đó có nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
0
Thích
Bình luận