Văn phòng thừa phát lại và phòng công chứng khác nhau điềm nào?

Em đã đọc báo thấy có người lừa đảo làm giấy tờ giả để bán cho người khác vậy văn phòng thừa phát lại và văn phòng công chứng, khi xảy ra vấn đề thì trách nhiệm của nơi nào có uy tín hơn? văn phòng công chứng có đối soát kiểm soát được giấy tờ thực hay giả ko?
Trả lời
Theo dõi
1 câu trả lời
Nhiều người thích

Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên, có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt so với Thừa phát lại.

   Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Nghị định 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP.

   Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; kết quả của hoạt động này là hợp đồng/giao dịch công chứng/chứng thực. Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng.

0
Thích · 2
Bình luận