Trường hợp nào bị thu hồi đất vậy mọi người?

Mình muốn hỏi những trường hợp nào bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
9 trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; 2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất: Làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. 3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; 4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho. 5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; 6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; 7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành; 8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; 9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư:
0
Thích
Bình luận
Tránh không sử dụng đất không đúng mục đích và tránh để hoang nhé
0
Thích
Bình luận
Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm.
0
Thích
Bình luận
để không bị thu hồi thì người sử dụng đất cần tránh những điều cấm như sử dụng đất không đúng mục đích, không sử dụng đất dẫn tới bỏ hoang…
0
Thích
Bình luận
Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai sẽ bị thu hồi đất
0
Thích
Bình luận