“Trả trước” hay “đặt cọc” khi mua bán nhà đất?

Mọi người cho mình hỏi mua bán nhà đất nên ghi "trả trước" hay "đặt cọc" vậy ạ ?
Trả lời
Theo dõi
6 câu trả lời
Nhiều người thích
Nên ghi là trả trước nhé bạn
0
Thích
Bình luận
Hậu quả pháp lý của đặt cọc Trường hợp 1: Nếu hợp đồng được giao kết, thực hiện - Tiền sẽ đặt cọc sẽ được trả lại cho bên mua hoặc được trừ vào tiền thanh toán. Trường hợp 2: Bên dự định mua từ chối việc ký kết và thực hiện hợp đồng - Nếu không mua thì tiền đặt cọc thuộc về bên có nhà, đất. Trường hợp 3: Nếu bên có nhà, đất từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng - Thì bên có nhà, đất phải trả lại tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương với giá trị tài sản đặt cọc (tiền phạt cọc) Lưu ý: Các bên có thỏa thuận thì thực hiện theo thỏa thuận.
0
Thích
Bình luận
Nên ghi là trả trước thay vì đặt cọc để tránh xảy ra rủi ro về pháp lý về sau nhé bạn
0
Thích
Bình luận
Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về trả trước. Tuy nhiên, trong việc áp dụng thực tiễn xét xử và nghĩa của từ trả trước thì trả trước là việc bên có nghĩa vụ trả tiền trả trước một khoản tiền cho bên bán. Vì là tiền trả trước để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nên khi bên mua không tiến hành giao kết hợp đồng như ý chí ban đầu (không mua) thì khoản tiền trả trước sẽ được trả lại cho bên mua và sẽ không chịu bất cứ khoản tiền phạt nào (trừ khi các bên có thỏa thuận khác và không trái với quy định của pháp luật).
0
Thích
Bình luận
Khi viết giấy giao tiền trước khi lập hợp đồng và công chứng hợp đồng mua bán nhà đất thì người mua muốn có giải pháp an toàn dù có thể sau này không mua thì nên ghi là tiền trả trước thay vì ghi là đặt cọc.
0
Thích
Bình luận
Theo mình biết thì nếu 2 bên mua bán có HĐ, thì ghi "trả trước" sẽ có lợi cho bạn hơn nếu có xảy ra tranh chấp. Bản chất là cọc có thể mất còn "trả trước đợt 1" hay "trả trước 20%" là bên bán phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với mình lớn hơn rồi.
0
Thích
Bình luận