Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thành tài sản chung như thế nào?

Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Có mất phí không cả nhà?
0
Thích
Bình luận
Đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng nếu muốn chuyển thành tài sản chung thì phải thực hiện theo thủ tục đăng ký biến động đất đai.
0
Thích
Bình luận
Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh để làm thủ tục chuyển nhượng nhé bạn
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm: - Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK; - Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp; - Văn bản thỏa thuận của vợ và chồng về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản riêng thành tài sản chung của chung vợ và chồng có công chứng hoặc chứng thực. Ngoài ra, khi nộp hồ sơ cần có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
0
Thích
Bình luận
Bước 1. Nộp hồ sơ Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ Bước 3. Giải quyết yêu cầu Bước 4. Trả kết quả Thời gian giải quyết: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
0
Thích
Bình luận