Thu hồi đất có được bồi thường tài sản không ạ?

Cho mình hỏi những trường hợp nào thu hồi đất không được bồi thường tài sản vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan tới đất sẽ bị thu hồi mà không bồi thường
0
Thích
Bình luận
sử dụng đất không đúng mục đích sẽ bị thu hồi nhé
0
Thích
Bình luận
chỉ những tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do vi phạm hoặc chính tài sản đó được tạo lập trái quy định mới không được bồi thường. Còn tất cả tài sản gắn liền với đất không thuộc 10 trường hợp được quy định trong khoản 1 điều 92 luật đất đai 2013 thì đều được bồi thường.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không được bồi thường: 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; 2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; 3. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; 4. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; 5. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; 6. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; 7. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; 8. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 9. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
0
Thích
Bình luận
3 nhóm trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường tài sản Nhóm 1: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Nhóm 2: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật Nhóm 3: Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định hoặc sau khi có thông báo thu hồi hoặc không còn sử dụng
0
Thích
Bình luận