Sử dụng đất 5% là gì ạ? Khi nào thì người dân được sử dụng đất 5% vậy ạ?

Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Đất 5% là tên gọi dân hay gọi với đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích công ích thôi á
0
Thích
Bình luận
Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau: - Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm: Công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh; - Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng; - Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
0
Thích
Bình luận
đất 5% mà người dân thường gọi là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
0
Thích
Bình luận
đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là đất 5%.
0
Thích
Bình luận
Điều 10 Luật Đất đai 2013 căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được chia làm 03 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp; nhóm đất chưa sử dụng. Do đó, theo quy định Luật Đất đai không có loại đất nào là đất 5%.
0
Thích
Bình luận