Sắp hết thời hạn sử dụng đất có được bán không?

Sắp hết thời hạn sử dụng đất thì có được bán không? Đất trồng cây lâu năm, thời hạn 50 năm tới 2025.
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Được nhé bạn!
0
Thích
Bình luận
Còn hạn là còn bán được nha bạn.
0
Thích
Bình luận
Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng (người dân thường gọi là bán đất) khi có đủ các điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể: - Điều kiện 1. Có Giấy chứng nhận (gọi tắt là Sổ đỏ); - Điều kiện 2. Đất không có tranh chấp; - Điều kiện 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; - Điều kiện 4. Trong thời hạn sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận
Quất thôi bác
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng với điều kiện trong thời hạn sử dụng đất. Trường hợp của bận, thời hạn sử dụng đất đến năm 2025 nên thửa đất vẫn trong thời hạn sử dụng đất. Hộ gia đình bạn được quyền chuyển nhượng nếu thửa đất đó không có tranh chấp và không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Do đất vẫn còn hạn sử dụng nên bạn vẫn có quyền bán nếu đủ điều kiện và toàn bộ thành viên trong gia đình là người có chung quyền sử dụng đất đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Bạn không phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất vì khi hết thời hạn sử dụng nếu người mua trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng thêm 50 năm khi có nhu cầu.
0
Thích
Bình luận