Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
ủa mua chung cư thì được cấp sổ đổ hay sổ hồng vậy cả nhà?
0
Thích
Bình luận
Nôn na là sổ đỏ = đất, sô hồng = đất + tài sản trên đất
0
Thích
Bình luận
Giờ người ta dùng 100% sổ hông mới rồi á. Sổ hồng là bao gồm luôn cả sổ đỏ, gồm đất + tài sản gắn liền với đất á.
0
Thích
Bình luận
Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Mà giờ chuyển sang sổ hồng hết rồi á thớt.
0
Thích
Bình luận
Sổ đỏ là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất - Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ( Theo khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai 2003) Sổ hồng là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được cấp cho chủ sở hữu - Do Bộ Xây dựng ban hành (Theo Điều 11 Luật Nhà ở 2005). Tuy nhiên, ngày 10/12/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đã quy định thống nhất hai loại giấy nêu trên thành một loại giấy chung có tên gọi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Kết luận: Nếu Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hiện nay, cả hai loại giấy này vẫn được đang được lưu hành và có giá trị pháp lý.
0
Thích
Bình luận