Nhà đất thuộc lộ giới trên 20 năm nên xử lý thế nào?

Các anh chị cho mình hỏi nếu nhà thuộc lộ giới và đã trên 20 năm mà chưa quy hoạch mở đường thì có bỏ quy hoạch ko?
Trả lời
Theo dõi
4 câu trả lời
Nhiều người thích
Khu mình ở trong sổ ghi qui hoạch từ năm 1995 (bây giờ là 25 năm rồi) nhưng khi mua bán lên quận hỏi thì cán bộ trả lời là nhà nằm trong qui hoạch. Khách mua nhà không dám mua á.
0
Thích
Bình luận
Luật Đ Đai 2003 thì sau 3 năm ko thực hiện phải bỏ hay công bố điều chỉnh QH.
0
Thích
Bình luận
Quy hoạch hết hạn thì điều chỉnh quy hoạch mới chứ k có bỏ đâu bạn.
0
Thích
Bình luận
Khi nào nhà nước có văn bản điều chỉnh quy hoạch thì mới bỏ, còn không cứ treo.
0
Thích
Bình luận