Theo luật nhà ở 2014, mua chung cư được cấp sổ gì?

Cho em hỏi theo luật nhà ở 2014, khi mua chung cư người dân được cấp sổ gì?
Trả lời
Theo dõi
6 câu trả lời
Nhiều người thích
sổ hồng
0
Thích
Bình luận
Giờ người ta dùng sổ hồng hết rồi không còn sổ đỏ nữa á.
0
Thích
Bình luận
Sổ hồng
0
Thích
Bình luận
Khi mua chung cư, người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có màu hồng cánh sen (loại Sổ hồng mới).
0
Thích
Bình luận
Sổ hồng nha bạn. Mua chung cư là mình sở hữu tài sản gắn liền với đất luôn rồi á.
0
Thích
Bình luận
Khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Nhà ở 2014 quy định: “1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn. 2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đât là Sổ hồng nha bạn.
0
Thích
Bình luận