Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho đối tượng nào?

Cho mình hỏi những đối tượng nào thì được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
1 câu trả lời
Nhiều người thích
Theo Điều 1 Nghị định 20/2011/NĐ-CP, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm: 1. Người sử dụng đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. 2. Hộ nghèo được giao hoặc công nhận đất nông nghiệp 3. Đối tượng theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2011/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 21/2017/NĐ-CP)
0
Thích
Bình luận