Làm Sổ đỏ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Phí như thế nào vậy mọi người? Trường hợp nào thì được miễn phí thuế và lệ phí khi làm sổ đỏ vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục giấy tờ liên quan tới việc cấp sổ đỏ không có giấy tờ. Bạn tham khảo thử nhé.
0
Thích
Bình luận
Mọi người cho em hỏi trường hợp không có giấy tờ thì thủ tục làm Sổ đỏ như thế nào vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Đơn đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Một trong các loại giấy tờ nêu sau đây: + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nếu có); + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính (nếu có); + giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng, mua bán trước ngày 15/10/1993 hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lí lí khác; + Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành (nếu có) – Hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc bản vẽ hiện trạng nhà đất – Xác nhận của UBND phường (xã) đất không có tranh chấp – Tờ khai lệ phí trước bạ – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – Biên lai nộp tiền vào Kho bạc nhà nước (bản sao công chứng) – Biên lai nộp thuế, phí, lệ phí các loại có liên quan (bản sao công chứng); – Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất; – Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; – Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
0
Thích
Bình luận
Khoản 2 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau: - Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK; - Bản sao một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu đăng ký quyền sử dụng đất. - Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì chỉ phải nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK. Hồ sơ trong trường hợp người sở hữu nhà không phải chủ đất Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ gồm có: - Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK. - Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. - Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng). - Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có). - Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận