Làm sao biết đất có quy hoạch không?

Em đang muốn mua miếng đất mà không biết có dính quy hoạch hay không? Làm sao biết đất có quy hoạch vậy ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật. Từ những căn cứ trong quy định trên, nếu thửa đất bạn mua trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển nhượng một phần thửa đất đó cho bạn theo quy định của pháp luật và bạn hoàn toàn có quyền làm thủ tục trước bạ, sang tên tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trừ trường hợp diện tích 100m2 đó chưa đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi thửa đất tọa lạc.
0
Thích
Bình luận
Đất quy hoạch có được chuyển nhượng, tách sổ đỏ không các bác?
0
Thích
Bình luận
Để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không thì cần phải: - Xác minh tại phòng Tài nguyên của huyện - Xem quy hoạch trên thông tin sổ hồng - Nhờ sự can thiệp của công ty nhà đất, dịch vụ ở địa phương
0
Thích
Bình luận
Xem tại phòng Tài nguyên của huyện nhé bạn.
0
Thích
Bình luận
Hiện nay, phòng Tài nguyên của huyện sẽ là nơi nắm giữ thông tin quy hoạch, và sẽ cung cấp thông tin khi có yêu cầu của người dân.
0
Thích
Bình luận