Không góp tiền, vợ có được đứng tên trong Sổ đỏ với chồng?

Chồng em là giám đốc doanh nghiệp tư nhân thành lập sau khi cưới, em ở nhà nội trợ. Chồng em mua đất và không để tên em trong Sổ đỏ vì tiền do chồng làm ra (em không góp tiền). Theo quy định em có được có tên trong Sổ đỏ không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Đã là vợ chồng thì tai sản sau khi kết hôn là tài sản chung nhén.
0
Thích
Bình luận
Theo luật thì quyền sử dụng mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung , trừ khi có thỏa thuận riêng thì mới k được thôi á.
0
Thích
Bình luận
Vẫn được đứng tên nha chị. tài sản sau khi kết hôn là tài sản chung á.
0
Thích
Bình luận
Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì là tài sản chung của vợ chồng mà. Vợ chồng bình đẳng nhé,
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Vậy nên bạn vẫn có quyền được đứng tên sổ đỏ nhé
0
Thích
Bình luận