Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường?

Nhà nước thu hồi đất thì mình có được bồi thường không ạ? Có trường hợp nào không được bồi thường không ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Trường hợp không được bồi thường: - Đất được giao không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân để trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối…). - Đất được giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; - Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng). - Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của cấp xã (đất 5%).
0
Thích · 1
Bình luận
Mức bổi thường bao nhiêu vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Người sử dụng đất mà không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ thì không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ (trường hợp này vẫn được bồi thường).
0
Thích
Bình luận
Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định rõ những trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất
0
Thích
Bình luận
Theo Điều 82 Luật Đất đai hiện hành khi Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất trong 05 nhóm sau sẽ không được bồi thường về đất. Trường hợp 1: Không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất Trường hợp 2: Đất được Nhà nước giao để quản lý Trường hợp 3: Đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai Trường hợp 4: Đất bị thu hồi do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất Trường hợp 5: Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ
0
Thích
Bình luận