Theo luật đất đai 2015, giao dịch nào cần sổ đỏ?

Mình muốn hỏi theo luật đất đai 2015, những giao dịch nào băt buộc phải dùng đến sổ đỏ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Mọi người cho em hỏi trong trường hợp chưa được cấp sổ đỏ thì có được thực hiện các giao dịch như bán lại hay cho thuê gì không ak?
0
Thích
Bình luận
Cái gì liên quan tới dất đó đều dùng sô đỏ hết bạn,
0
Thích
Bình luận
Theo luật đất đai năm 2013 quy định thì tất cả các giao dịch liên quan tới chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê cho thuê lại, thừa kế tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất đề phải có sổ đỏ á.
0
Thích
Bình luận
Tất cả các giao dịch liên quan đến đất đều sử dụng đến sổ đỏ như: giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử đất.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: 1. Có Sổ đỏ 2. Đất không có tranh chấp; 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 4. Trong thời hạn sử dụng đất. Hay nói cách khác, Sổ đỏ được dùng trong những giao dịch về quyền sử dụng đất như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong đó, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất là những giao dịch phổ biến nhất.
0
Thích
Bình luận