Ghi tên sổ đỏ như thế nào nếu mua chung lô đất?

Mua chung một lô đất thì Sổ đỏ ghi tên ai vậy ạ? Em tính hùn tiền với bạn mua chung ạ.
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
tùy nếu có thỏa thuận riêng thì ghi tên 1 người.
0
Thích · 1
Bình luận
Trường hợp có nhiều người cùng mua chung thì có thể yêu cầu cấp chung thì cấp chung một Sổ đỏ và trao cho người đại diện nhưng vẫn ghi đầy đủ tên của tất cả mọi người.
0
Thích
Bình luận
Mua chung thì quyền như nhau nhé, được cấp mỗi người 1 sổ có giá trị giống nhau.
0
Thích
Bình luận
Được cấp mỗi người 1 sổ nha
0
Thích
Bình luận
Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai khi mua chung thửa đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) phải ghi đầy đủ tên của những người chung quyền và cấp cho mỗi người 01 Sổ.
0
Thích
Bình luận