Điều kiện và quy trình quy hoạch 1/500 như thế nào vậy mọi người?

Trả lời
Theo dõi
2 câu trả lời
Nhiều người thích
Để có được quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng quy hoạch 1/500 thì doanh nghiệp phải có 8 loại hồ sơ sau : Tờ trình đề nghị thẩm định. Phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị. Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của các cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực hoặc chứng chỉ quy hoạch. Văn bản công nhận là chủ đầu tư hoặc chấp nhận đầu tư của UBND thành phố Thuyết minh có đính kèm các sơ đồ, bản vẻ thu nhỏ khố A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa. Bản đồ ranh giới nghiên cứu,
0
Thích
Bình luận
Đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha hay nhà ở chung cư nhỏ hơn 2ha thì không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết 1/500. Nhưng phải đảm bảo bản vẻ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã phê duyệt. Đối với dự án có quy mô trên 5ha và trên 2ha đối với nhà ở chung cư thì chủ đầu tư phải tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt. Không cần lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với những công trình đơn lẻ.
0
Thích
Bình luận