Điều kiện để được thừa kế đất? Tình hình là mình cần tham khảo những điều kiện để được thừa kế lại đất do gia đình để lại.

Trả lời
Theo dõi
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Dựa theo di chúc, nếu không có di chúc thì nhờ pháp luật
0
Thích · 2
Bình luận
Theo quy định hiện hành, phần di sản do người chết để lại (cha mẹ hoặc ông bà) nhưng không kịp lập di chúc thì phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật theo điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể, đất đai cùng các tài sản khác sẽ được phân chia theo thứ tự ưu tiên hàng thừa kế thứ nhất. Trong trường hợp hàng thừa kế thứ nhất không có ai ( người đã mất, người từ chối nhận tài sản thừa kế hoặc không được quyền hưởng thừa kế), thì khối di sản sản sẽ ưu tiên chia cho hàng thừa kế thứ hai. Nếu hàng thừa kế thứ hai cũng không còn ai thì sẽ chia cho hàng thừa kế thứ ba.
0
Thích
Bình luận
1.Di chúc không hợp lệ 2.Không có di chúc 3.Người thừa kế di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế. 4.Người được chia thừa kế theo di chúc từ chối nhận thừa kế hoặc không có quyền nhận thừa kế. theo thứ tự từ 1>4 nhé, đây là trường hợp được nhận thừa kế theo pháp luật
0
Thích
Bình luận