Đất quy hoạch cây xanh có bán được không ?

Đất quy hoạch cây xanh có bán được không ? Có thể chuyển nhượng ở phòng công chứng làm thủ tục chuyển tên QSDĐ cho người mới ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Vẫn chuyển nhượng được bình thường cho tới khi thu hồi đất nhé.
0
Thích
Bình luận
Cho mình xin giá đất đén bù với bạn nhé !
0
Thích
Bình luận
Nếu như nhà nước có quyết định thu hồi để làm dự án thì đơn giá đất của bạn là giá đất của bạn sẽ được Nhà Nước đền bù theo quy định nhé.
0
Thích
Bình luận
Trừ trường hợp đất quy hoạch cây xanh của bạn thuộc diện quyết định thu hồi để làm dự án. Hoặc đất có tranh chấp, chưa thừa kế. Thì sẽ không được phép sang tên chuyển nhượng.
0
Thích
Bình luận
Đất nằm trong khu vực quy hoạch cây xanh thì vẫn hoàn toàn chuyển nhượng mua bán bình thường bạn nhé.
0
Thích
Bình luận