Đất không có giấy tờ giải quyết tranh chấp như nào vậy ạ?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ như thế nào?
Trả lời
Theo dõi
1 câu trả lời
Nhiều người thích
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện: Bước 1. Nộp hồ sơ Bước 2. Chủ tịch UBND cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết. Bước 3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ: Bước 4. Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành kết quả giải quyết 1 - Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp. 2 - Không đồng ý kết quả giải quyết thì: + Khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc + Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện). - Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày; Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Bước 2. Nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản Bước 3. Tòa thụ lý và giải quyết
0
Thích
Bình luận