Đặt cọc mua bán nhà đất thế nào để tránh rủi ro?

Trả lời
Theo dõi · 1
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Không có hợp đồng ngta cầm tiền chạy lun á
0
Thích · 1
Bình luận · 2
Khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG ĐƯỢC GIAO KẾT, THỰC HIỆN THÌ TÀI SẢN ĐẶT CỌC ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO BÊN ĐẶT CỌC HOẶC ĐƯỢC TRỪ ĐỂ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN; NẾU BÊN ĐẶT CỌC TỪ CHỐI VIỆC GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THÌ TÀI SẢN ĐẶT CỌC THUỘC VỀ BÊN NHẬN ĐẶT CỌC; NẾU BÊN NHẬN ĐẶT CỌC TỪ CHỐI VIỆC GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THÌ PHẢI TRẢ CHO BÊN ĐẶT CỌC TÀI SẢN ĐẶT CỌC VÀ MỘT KHOẢN TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐẶT CỌC, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÓ THỎA THUẬN KHÁC”.
0
Thích · 1
Bình luận
Làm hợp đồng xong ra công chứng và xác thực là chắc ăn hơn nhé
0
Thích
Bình luận