Theo luật đất đai 2013, đất chưa sổ đỏ được lập di chúc ko?

Mình muốn hỏi theo luật đất đai 2013, có được phép lập di chúc thừa kế cho đất chưa có sổ đỏ không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Được nhen, Ông già mình vẫn lập được di chúc cho anh em nhà mình mà.
0
Thích
Bình luận
Điều 188 Luật đất đai 2003 có quy định là vẫn được thực hiện quyền thừa kế sử dụng đất khi có đầy đủ các điều kiện pháp lý á. Bạn nghiên cứu thử nhé.
0
Thích
Bình luận
Vẫn được lập di chúc nha, luật pháp có quy định á.
0
Thích
Bình luận
Trường hợp để thừa kế theo di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực mới phải có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ). Trong trường hợp đất không có Sổ đỏ thì người sử dụng đất vẫn có quyền để lại quyền sử dụng đất của mình theo di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; - Đất không có tranh chấp - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; - Trong thời hạn sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận