Coi thông tin đất đai ở đâu? Làm cách nào để có thể tra cứu mọi thông tin về đất đai? Coi ở đâu vậy mọi người?

Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Nộp đơn yêu cầu lên UBND xin thông tin của miếng đất đó có mất phí không mấy bác ơi? Phí như thế nào vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Bác có thể join vào mấy group về bất động sản để hỏi nè hoặc để chắc ăn thì làm đơn cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin miếng đất bác đang muốn mua hoặc quan tâm á,
0
Thích
Bình luận
Nếu bác muốn kiểm tra tính pháp lý khi mua nhà ở theo hình thức phân lô bán nền thì bác cần kiểm tra những thông tin sau từ phía bên chủ đầu tư: - Có văn bản xác nhận phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND cấp huyện. - Có biên bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc chủ đầu tư dự án đã phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. - Có biên lai xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Những giấy tờ trên, bác không bắt buộc trực tiếp kiểm tra mà có thể yêu cầu bên chủ đầu tư cung cấp.
0
Thích
Bình luận
Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì Người dân có quyền biết thông tin về đất đai, trừ dữ liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước (trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin thửa đất cụ thể thì phải ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu và cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật khi viết phiếu yêu cầu); - Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Thủ tục để xin thông tin đất đai được quy định trong Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, tóm gọn lại thì làm các bước sau: - Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (Văn phòng đăng ký đất đai được tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh và có các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở các huyện) hoặc UBND cấp xã. - Sau khi nộp hồ sơ thì Công chức tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính - Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ cần thiết thì phản hồi kết quả. - Thời hạn giải quyết: Trường hợp 1: Nhận được yêu cầu trước 15 giờ (03 giờ chiều) thì phải cung cấp ngay trong ngày; Trường hợp 2: Nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
0
Thích
Bình luận
Theo Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT tổ chức, cá nhân khai thác thông tin về đất đai qua những hình thức sau: - Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS (chủ yếu là tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về đất đai như Luật Đất đai, Nghị định, thông tư…); - Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai (đây là hình thức chủ yếu khi muốn biết dữ liệu về một thửa đất cụ thể). Ngoài ra, Điều 13 Thông tư này quy định cơ quan Nhà nước sẽ không cung cấp dữ liệu về đất đai nếu thuộc một trong những trường hợp sau: - Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định. - Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu. - Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật. - Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
0
Thích
Bình luận