Có phải làm lại sổ đỏ khi đổi địa chỉ không?

Thay đổi địa chỉ có phải làm sổ đỏ lại không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Có tốn phí không mọi người?
0
Thích
Bình luận
Không cần nhưng phải đăng ký biến đổi nhé
0
Thích
Bình luận
Phải đăng ký biến đổi bạn nha
0
Thích
Bình luận
Phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà không phải làm lại, cấp đổi, cấp lại hay đính chính Sổ đỏ.
0
Thích
Bình luận
Theo quy định pháp luật đất đai, thay đổi địa chỉ là một trong những trường hợp thay đổi thông tin về người được cấp Sổ đỏ. Tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định khi thay đổi thông tin về người được cấp Sổ đỏ thì đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Như vậy, khi thay đổi địa chỉ trên Sổ đỏ thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà không phải làm lại, cấp đổi, cấp lại hay đính chính Sổ đỏ.
0
Thích
Bình luận