Có được thỏa thuận giá đền bù khi thu hồi đất không ạ?

Cho mình hỏi người dân có được thỏa thuận giá đền bù khi thu hồi đất không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
nhà nước bồi thường bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi.
0
Thích
Bình luận
không được thỏa thuận nha.
0
Thích
Bình luận
tiền bồi thường lúc nào cũng thấp hơn nhiều so với giá thị trường. dân khổ thật.
0
Thích
Bình luận
Khi UBND cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định thu hồi đất trong các trường hợp trên người sử dụng đất phải chấp hành và được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh (không được thỏa thuận).
0
Thích
Bình luận
Khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (không vì lợi ích riêng của doanh nghiệp) thì giá bồi thường theo giá đất cụ thể của UBND cấp tỉnh ban hành (không được thỏa thuận); khi chủ đầu tư thực hiện dự án bằng cách nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng thì người dân được thỏa thuận giá mua bán.
0
Thích
Bình luận