Có được tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Có được tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất không? Tôi muốn tách thành 2 thửa để chuyển cho con.
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Phải làm đề nghị tách thửa trước khi chuyển nhượng. Hồ sơ quy định theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
0
Thích
Bình luận
khoản 2 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Không được công chứng, chứng thực…và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
0
Thích
Bình luận
Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính
0
Thích
Bình luận
Về tách thửa với đất ở, căn cứ quy định tại khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”. Như vậy, điều kiện để được tách thửa là phần diện tích đất mà bạn có nhu cầu tách thửa phải đáp ứng diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định tại địa phương. Để tìm hiểu được diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thổ cư thì bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp cấp xã nơi bạn cư trú để được cung cấp thông tin cụ thể.
0
Thích
Bình luận
Tự ý tách thửa để chuyển nhượng một phần thửa đất sẽ không được đăng ký biến động (không được sang tên).
0
Thích
Bình luận