Có được quyền bán nếu nhà đất nằm trong diện quy hoạch?

Có được quyền bán nếu nhà đất nằm trong diện quy hoạch không vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Vẫn bán được nhé thớt
0
Thích
Bình luận
Vẫn bán được cho tới khi nào có quyết định thu hồi nhé bạn.
0
Thích
Bình luận
Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện Đối vời trường hợp này, đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì bạn hoàn toàn được quyền mua bán, cũng như tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp… Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện Trường hợp đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực phải tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất theo kế hoạch đưa ra và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
0
Thích
Bình luận
Bạn vẫn có thể tiến hành mua bán, sang nhượng đất trong quy hoạch cho tới khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Và sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm….
0
Thích
Bình luận
Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có quy định về trường hợp này nhé.
0
Thích
Bình luận